ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Центр Державного земельного кадастру

(044) 454 01 88 kanc@dzk.gov.ua

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо надання доступу нотаріусам до Державного земельного кадастру

І. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації містять загальний опис процедур надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру (далі – Кадастр) за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього нотаріусів.

1.2. У цих методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

Адміністратор Державне підприємство «Центр  державного земельного кадастру»
АРМ нотаріуса Автоматизоване робоче місце нотаріуса, що складається з персонального комп’ютера та додаткового обладнання (друкуючого пристрою, засобів телекомунікації тощо)
АС ДЗК Автоматизована система Державного земельного кадастру
Держгеокадастр Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Договір Договір про надання послуг з підключення, технічного і технологічного супроводження доступу до відомостей Кадастру
Нотаріус Приватний нотаріус або нотаріус державної нотаріальної контори
ПЗ нотаріуса Комплекс програмних засобів, необхідних для доступу до відомостей Кадастру
Регіональний

Адміністратор

Регіональний структурний підрозділ Адміністратора
Обліковий запис Сукупність інформації про нотаріуса, засобів та прав нотаріуса відносно обробки відомостей Кадастру
Активація/деактивація

облікового запису

Дії Адміністратора та/або регіонального Адміністратора щодо надання/припинення можливості  застосування нотаріусом засобів та прав з обробки відомостей Кадастру

 

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про нотаріат” та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

1.3. Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються на підставі Договору, укладеного між приватним нотаріусом або головним територіальним управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (у разі надання доступу до Кадастру нотаріусу державної нотаріальної контори), та Адміністратором.

1.4. Процедури підключення приватних нотаріусів та нотаріусів державних нотаріальних контор до Кадастру є аналогічними (крім відомостей, які наводяться в Заяві про приєднання до Договору).

1.5. Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з Кадастром надаються приватному нотаріусу одночасно із здійсненням робіт з налаштування АРМ нотаріуса регіональним адміністратором.

1.6. Відповіді на питання щодо:

– підключення приватних нотаріусів до Кадастру надаються службою підтримки нотаріусів: nsp@dzk.gov.ua, або за тел.: 067 245 79 90.

– роботи із ПЗ нотаріуса – на лінії технічної підтримки Адміністратора або регіонального адміністратора (Контактна інформація для звернень нотаріусів з підключення до автоматизованої системи Державного земельного кадастру)

ІІ. Отримання нотаріусом доступу до Кадастру

Процедура отримання доступу до Кадастру складається з наступних етапів:

1) забезпечення нотаріусом відповідності характеристик АРМ нотаріуса та складу програмного забезпечення вимогам Адміністратора;

2) направлення заяви  про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру на адресу Держгеокадастру(розміщена на сайті Центру ДЗК в розділі «Інформаціясторонньому користувачу АС ДЗК»);

3) укладання договору між Адміністратором та приватним нотаріусом розміщена на сайті Центру ДЗК в розділі «Інформаціясторонньому користувачу АС ДЗК»), або головним територіальним управлінням юстиції

Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

4) виконання Адміністратором робіт із налаштування АРМ нотаріуса;

5) підключення АРМ нотаріуса до АС ДЗК.

2.1. Вимоги до АРМ нотаріуса та програмного забезпечення

2.1.1. АРМ нотаріуса повинне відповідати таким загальним технічним характеристикам (не гірше):

– центральний процесор (CPU) – не гірше 2Core x 2,0 GHz;

– оперативна пам’ять (RAM) – не гірше 2 Gb;

– вільне місце на жорсткому диску (HDD) – не менше 5 Gb;

– мережевий порт – 10Mbit;

– наявність вільного порта USB 2.0;

– пристрій зчитування оптичних дисків.

2.1.2. Склад наявного програмного забезпечення повинен містити:

– операційну систему Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічну за умови наявності експертного висновку у сфері ТЗІ);

– один із засобів криптографічного захисту інформації (далі – засіб КЗІ) наведених у пункті 2.1.3;

– антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне, за умови наявності експертного висновку у сфері ТЗІ);

– програмне забезпечення двофакторної аутентифікації – “Засіб програмний криптографічного захисту інформації “КРИПТО ПІДПИС” – Програмний модуль ”Клієнт” (у разі використання засобів КЗІ, передбачених абзацом третім та четвертим пункту 2.1.3).

У разі використання засобу КЗІ, передбаченого абзацом другим пункту 2.1.3, зазначене програмне забезпечення не використовується.

Програмне забезпечення повинно використовуватися нотаріусом на підставі ліцензії на використання відповідної комп’ютерної програми.

2.1.3. Створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) АРМ нотаріуса здійснюється з використанням одного із засобів КЗІ:

–  програмного комплексу клієнта захисту мережевих з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2.Клієнт захисту з’єднань» (надається Адміністратором безоплатно);

– програмного модулю шифрування “Cisco UVPN-ZAS” (клієнт для Windows 7/x32,x64) (надається виробником засобу КЗІ ТОВ «Криптософт»);

– програмного комплексу «Криптосервер. Модуль шифрування» (надається виробником засобу КЗІ ТОВ «Криптософт»).

2.1.4. При невідповідності АРМ нотаріуса та програмного забезпечення вимогам Адміністратора якісний доступ до Кадастру Адміністратором не гарантується.

2.2. Укладання договору між Адміністратором та приватним нотаріусом або головним територіальним управлінням юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

2.2.1.   Підставою для укладання Договору є дозвіл Держгеокадастру про надання доступу до відомостей Кадастру.

2.2.2. Для укладання Договору приватний нотаріус або головне територіальне управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

1) надсилає на поштову адресу регіонального Адміністратора:

– заяву про приєднання до Договору Заява про підключення

– засвідчену ним копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності – для приватних нотаріусів;

– засвідчену ним копію ліцензії на використання програмного забезпечення, у разі вибору використання засобів КЗІ, передбачених абзацом три та чотири пункту 2.1.3;

– оригінал платіжного документу, який підтверджує оплату послуг за Договором (зразок платіжного документу, адреси та контактна інформація розміщені на сайті Центру ДЗК );

2) на адресу електронної поштової скриньки регіонального Адміністратора

– в електронній формі відскановані копії Заяви та документів, визначених підпунктом 1 цього пункту, а також на адресу електронної поштової скриньки Адміністратора ecp@dzk.gov.ua – посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису, у разі використання засобу КЗІ, передбаченого абзацом другим пункту 2.1.3.

Поштові та електронні адреси регіональних Адміністраторів (розміщені на сайті Центру ДЗК в розділі «Інформація сторонньому користувачу АС ДЗК»).

2.3. Виконання Адміністратором робіт із налаштування АРМ нотаріуса

2.3.1. Після отримання регіональним Адміністратором диску з пакетом документації на створення КСЗІ АРМ нотаріуса, програмним забезпеченням для встановлення засобу КЗІ, створення ним облікового запису, та у погоджену із нотаріусом дату регіональний Адміністратор виїжджає за адресою розташування АРМ нотаріуса та:

1) проводить друкування комплекту типового набору документації на КСЗІ АРМ нотаріуса відповідно до таблиці Б.1 організаційно-експлуатаційної документації «Типове робоче місце стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру. Комплексна система захисту інформації. Інструкція з розгортання типового робочого місця» (документ 24932263.002М7) (далі – Інструкція);

2) проводить встановлення та налаштування ПЗ нотаріуса;

3) проводить тестування АРМ нотаріуса із встановленим ПЗ;

4) повідомляє нотаріуса про відомості облікового запису та проводить навчання користуванню ПЗ нотаріуса;

5) створює всі необхідні документи на КСЗІ  АРМ нотаріуса відповідно до таблиці Б.2 Інструкції;

6) направляє один примірник документів в паперовому виглядіна адресу Адміністратора, а саме:

– Акт відповідності введеного в експлуатацію робочого місця зовнішнього користувача організаційно-технічному рішенню для КСЗІ ТРМ СК”, підписаний та затверджений нотаріусом;

– формуляр, затверджений нотаріусом;

– протокол попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК,  підписаний та затверджений нотаріусом;

– акт завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК, підписаний та затверджений нотаріусом.

2.4. Підключення АРМ нотаріуса до АС ДЗК

2.4.1. Адміністратор на підставі отриманих документів згідно з підпунктом 6 пункту 2.3.1, направляє нотаріусу завірені копіїАтестата відповідності та Експертного висновку на організаційно-технічне рішення для КСЗІ для підготовки нотаріусом наказу про введення АРМ нотаріуса у промислову експлуатацію.

2.4.2. На підставі копій Атестата відповідності та Експертного висновку на організаційно-технічне рішення для КСЗІ нотаріус готує наказ про введення АРМ нотаріуса у промислову експлуатацію та направляє завірену копію наказу на адресу Адміністратора.

2.4.3. Адміністратор після отримання копії зазначеного наказу протягом трьох робочих днів забезпечує активацію облікового запису.