ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Центр Державного земельного кадастру

(044) 454 01 88 kanc@dzk.gov.ua

Профспілка Центру ДЗК

 

Первинна профспілкова організація Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»

У центральному апараті Центру ДЗК діє первинна профспілкова організація (далі – ППО), до складу якої входять працівники Центру ДЗК. ППО Центру ДЗК нароховує 130 членів профспілки. Керівним органом первинної профспілкової організації є профспілковий комітет (далі – Профком), який очолює голова ППО – Мазірова Оксана Григорівна.

ППО Центру ДЗК є організаційною ланкою Всеукраїнської профспілки «Рідна земля», яка є всеукраїнською громадською організацією, діє на території України, утворена за територіальним принципом та об’єднує осіб, пов’язаних спільними професійними інтересами.

Профспілковим комітетом ППО Центру ДЗК спрямовані зусилля на забезпечення захисту трудових, професійних та соціальних інтересів членів ППО Центру ДЗК. Профком представляє інтереси членів профспілки у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, будинків відпочинку, оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників (ст. 247 Кодексу законів про працю України, ст. 38 Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).

Профкомом проводиться культурно-масова і оздоровча робота серед членів профспілки та їх сімей, організовуються і проводяться спортивні та святкові заходи, забезпечується захист інтересів трудового колективу для зміцнення трудових відносин в складних умовах сьогодення та надається матеріальна допомога працівникам Центру ДЗК.

Слід зазначити, що адміністрацією Центру ДЗК разом з Профкомом постійно проводяться спільні наради з питань соціальних пільг і гарантій та організації і нормування праці. Між Профкомом та адміністрацією Центру ДЗК триває конструктивний діалог і всі питання вирішуються адміністрацією спільно з Профкомом.

20 квітня 2017 року на конференції трудового колективу Центру ДЗК був схвалений колективний договір на 2017 – 2019 роки. Згідно цього договору та змін до нього працівники Центру ДЗК отримують максимальні гарантії та є найбільш соціально захищеними у землевпорядній галузі.

 

Члени Профкому ППО Центру ДЗК

 

Мазірова Оксана Григорівна ─ Голова профкому ППО Центру ДЗК
П’ятецька Інна Борисівна ─ заступник Голови профкому ППО Центру ДЗК
Заєць Катерина Олександрівна ─ Відповідальна за культурно-масову роботу
Аблясова Ірина Федорівна ─ Скарбник
Харитончук Наталія Олексіївна ─ Секретар
Гончарук Анатолій Полікарпович ─ відповідальний за охорону праці

Екскурсія до Національного парку Межигір’я