ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Центр Державного земельного кадастру

(044) 454 01 88 kanc@dzk.gov.ua

Вакансії Центру ДЗК

УВАГА!

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Дирекція Центру ДЗК приймає документи для розгляду на зайняття вакантних посад на ел. пошту kanc@dzk.gov.ua. 

Копії документів, необхідних для визначення питання про прийняття на роботу:

 1. Заява;
 2. паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
 3. документ, що засвідчує присвоєння ідент. коду;
 4. документ про освіту;
 5. військово-облікові документи;
 6. документи про надання пільг.

Економіст

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи за професією економіста не менше 2 років.
 • знання нормативно-правові акти з планування та обліку
 • порядок розроблення перспективних і річних планів
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку , звітності і контролю
 • знання планової документації
 • методи економічного аналізу якісних і кількісних показників

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Провідний інженер – програміст

Вимоги:

 • Вища освіта;
 • Знання PHP 5.3+, JavaScript (jQuery, Bootstrap),
 • Шаблонізатори: Twig
 • Framework Symfony 2.6+
 • Система контролю версій Git;
 • Досвід роботи із СУБД Oracle, PostgreSQL;
 • Знання XSLt буде перевагою;
 • Знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної документації;
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень.

Обов’язки:

 • Розробка програмного забезпечення;
 • Супровід існуючого програмного забезпечення.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Провідний інженер – технічний письменник (technical writer)

Вимоги:

 • Вища освіта;
 • Розуміння життєвого циклу програмного забезпечення;
 • Навики користування MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoint;
 • Вміння чітко, лаконічно та послідовно викладати інформацію (усно та письмово);
 • Знання державних та міжнародних стандартів в області складання технічної документації буде перевагою.

Обов’язки:

 • Створення принципових схем;
 • Складання технічної документації (технічні специфікації, технічні завдання, інструкції користувача, звіти).

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Провідний інженер – тестувальник ПЗ (test engineer)

Вимоги:

 • Вища освіта;
 • Розуміння життєвого циклу програмного забезпечення;
 • Уміння мислити логічно, уважність до деталей, уміння швидко переключатися між задачами;
 • Навики тестування програмного забезпечення, складання звітів (bug report);
 • Навики користування MS Word, MS Excel, Redmine (або ін.).

Обов’язки:

 • Перевірка коректного виконання основних функцій програмного забезпечення;
 • Тестування інтерфейсів.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Інженер-геодезист

Вимоги:

 • вища освіта за спеціальністю геодезія, картографія, землеустрій, кадастр, географічні системи та технології чи іншого відповідного фаху;
 • наявність 1 (одного) і більше років попереднього досвіду роботи на посадах у сфері землевпорядкування та кадастру;
 • не менше ніж 1-річний практичний досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних / землевпорядних робіт;
 • навички роботи з комп’ютером (Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project), обов’язкове знання програми ArcGIS та Digitals.

Перевагою буде:

 • досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт для створення географічних інформаційних систем із застосуванням геоінформаційних технологій;
 • досвід розроблення та впровадження технологій обробки результатів робіт із землеустрою та кадастрових даних для їх використання в інформаційних системах;
 • навички із формування та аналізу файлів обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Інженер

Вимоги:

 • Середня спеціальна та/або  вища освіта;
 • Досвід роботи від 1 року;
 • Знання у сфері сучасних інформаційних систем;
 • Знання PHP, JavaScript, HTML, CSS;
 • Досвід роботи з базами даних (MySQL);
 • Знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної документації;
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень.

Обов’язки:

 • Створення веб-орієнтованого програмного забезпечення.

Перевагою буде:

 • Досвід командної роботи;
 • Вміння працювати з системами контролю версіями git/svn;
 • Досвід реальних проектів, створення на Framework Symfony 2 або Zend Framework;
 • Досвід роботи з високонавантаженими додатками.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Бухгалтер

Вимоги:

 • Спеціальна вища освіта (рівень: бакалавр/спеціаліст);
 • Досвід роботи від 3 років (по обробці документів з основними засобами);
 • Знання 1С 7 та 1С 8;
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень.

Обов’язки:

 • Облік операцій з основними засобами і нематеріальними активами (придбання, списання, інвентаризація);
 • Формування консолідованої звітності щодо необоротних активів;
 • Підготовка статистичної звітності.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Підсобний робітник

Вимоги:

 • Без вимог досвіду роботи;
 • Готовність до самостійного пошуку рішень.

Обов’язки:

 • Виконання підсобних робіт.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Інженер-землевпорядник

Вимоги:

• Вища освіта;

• Досвід роботи в проведенні нормативно-грошової оцінки населених пунктів;

• Досвід роботи в проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок;

• Знання діючого земельного законодавства.

Обов’язки:

• Виготовлення документації з нормативно-грошової оцінки населених пунктів

• Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

• Виготовлення технічної документації та проектів земелеустрою

За більш детальною інформацією звертайтесь по телефону (044) 454 14 45; (044) 454-02-96


Геодезист

• освіта середня спеціальна та/або вища освіта;

• знання діючого законодавства в сфері землеустрою та кадастра.

Наявність сертифіката інженера-геодезиста обов’язкова.

За більш детальною інформацією звертайтесь по телефону (044) 454 14 45


Директор Закарпатської регіональної філії Центру ДЗК

Вимоги:

Кандидат на посаду директора Філії Центру ДЗК повинен мати повну вищу
освіту та стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше двох років.
Директор призначається на посаду та звільняється з неї наказом Центру ДЗК за
погодженням із Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру. Директор Філії Центру ДЗК підпорядковується генеральному
директору Центру ДЗК, є посадовою особою.

Обов’язки:

Керівництво діяльністю Філії Центру ДЗК, організація роботи філії для
отримання прибутку шляхом:
• виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, робіт із
землеустрою, проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічна
оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок);
• проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні
землеустрою;
• розроблення містобудівної та проектної документації;
• надання інформаційних послуг;
• операцій з нерухомим майном, оренда, прокат і лізинг;
• розробки технічної документації для виготовлення продукції науково-
виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау»;
• проведення земельних та інших публічних торгів;
• оцінки майна та майнових прав;
• виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням доступу
до Державного земельного кадастру;
• здійснення заходів із адміністрування Державного земельного кадастру.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.


Директор Чернівецької регіональної філії Центру ДЗК

Вимоги:

Кандидат на посаду директора Філії Центру ДЗК повинен мати повну вищу
освіту та стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше двох років.
Директор призначається на посаду та звільняється з неї наказом Центру ДЗК за
погодженням із Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру. Директор Філії Центру ДЗК підпорядковується генеральному
директору Центру ДЗК, є посадовою особою.

Обов’язки:

Керівництво діяльністю Філії Центру ДЗК, організація роботи філії для
отримання прибутку шляхом:
• виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, робіт із
землеустрою, проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічна
оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок);
• проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні
землеустрою;
• розроблення містобудівної та проектної документації;
• надання інформаційних послуг;
• операцій з нерухомим майном, оренда, прокат і лізинг;
• розробки технічної документації для виготовлення продукції науково-
виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау»;
• проведення земельних та інших публічних торгів;
• оцінки майна та майнових прав;
• виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням доступу
до Державного земельного кадастру;
• здійснення заходів із адміністрування Державного земельного кадастру.

Телефон для зв’язку: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88.