Інформація для розробників засобів криптографічного захисту інформації

Технічним завданням на створення комплексної системи захисту інформації (далі ‑ КСЗІ) Автоматизованої системи Державного земельного кадастру(далі ‑ АС ДЗК) визначено, що в АС ДЗК підсистему криптографічного захисту інформації (далі ‑ КЗІ) побудовано на використанні множини засобів КЗІ від різних розробників. Рішення щодо використання користувачем конкретного засобу КЗІ приймається адміністраторами АС ДЗК виходячи з технічних можливостей обчислювальних ресурсів АС ДЗК.

Експлуатаційною документацією на КСЗІ АС ДЗК встановлено, що модернізація комплексу засобів захисту (далі – КЗЗ) комплексу технічних засобів (далі ‑ КТЗ) може бути здійснена у наступних випадках:

  • закінчення терміну дії ліцензії на КЗЗ у складі апаратного засобу;
  • закінчення підтримки КЗЗ КТЗ з боку виробників;
  • закінчення підтримки вбудованого програмного забезпечення апаратного засобу з боку розробників;
  • закінчення терміну дії експертного висновку на КЗЗ КТЗ (за його наявності);
  • необхідність зміни налаштувань КЗЗ КТЗ;
  • інші випадки, коли експлуатація КЗЗ КТЗ стає неможливою.

У разі виникнення наведених вище підстав для модернізації КСЗІ АС ДЗК адміністратор АС ДЗК готовий розглянути надані виробниками засобів КЗІ ґрунтовні пропозиції щодо використання у складі КСЗІ АС ДЗК конкретного засобу КЗІ (відповідність запропонованих засобів КЗІ організаційно-експлуатаційній документації на КСЗІ АС ДЗК та розрахунок витрат на їх впровадження).

Одночасно зазначаємо, що виробники засобів КЗІ за бажанням можуть у будь-який час запропонувати до використання у складі КСЗІ АС ДЗК засіб КЗІ, передбачений Переліком засобів криптографічного захисту інформації, які мають експертний висновок за результатами державної експертизи у галузі КЗІ, за умови забезпечення ними проведення робіт з модернізації КСЗІ АС ДЗК відповідно до вимог нормативного документу системи ТЗІ НД ТЗІ 3.7-003-05 “Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі”, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 08.11.2005 № 125, а також проведення державної експертизи КСЗІ АС ДЗК.

Фінансові витрати для проведення зазначених заходів покладаються на розробників засобів КЗІ. Умови проведення цих заходів попередньо узгоджуються з власником АС ДЗК, адміністратором АС ДЗК, ліцензіатом у галузі ТЗІ – виконавцем робіт та обумовлюються договірними відносинами.