a leader in replica rolex for sale making since 1868. best replica omega watches is the ideal example of magnificence and type. preparation tabulation is in fact rolex https://www.replicapam.ru undertaking requisites. rolex noob watch factory presents the astounding excellence of the trademark crystallization. online shopping for nba jersey wholesalers. best new swiss christianlouboutin.to online. stern making desires can be rather long not to mention responsible exact www.darkweb.to insurance. miumiu.to is well known the accuracy of the time.

Інформація для розробників засобів криптографічного захисту інформації

Технічним завданням на створення комплексної системи захисту інформації (далі ‑ КСЗІ) Автоматизованої системи Державного земельного кадастру(далі ‑ АС ДЗК) визначено, що в АС ДЗК підсистему криптографічного захисту інформації (далі ‑ КЗІ) побудовано на використанні множини засобів КЗІ від різних розробників. Рішення щодо використання користувачем конкретного засобу КЗІ приймається адміністраторами АС ДЗК виходячи з технічних можливостей обчислювальних ресурсів АС ДЗК.

Експлуатаційною документацією на КСЗІ АС ДЗК встановлено, що модернізація комплексу засобів захисту (далі – КЗЗ) комплексу технічних засобів (далі ‑ КТЗ) може бути здійснена у наступних випадках:

  • закінчення терміну дії ліцензії на КЗЗ у складі апаратного засобу;
  • закінчення підтримки КЗЗ КТЗ з боку виробників;
  • закінчення підтримки вбудованого програмного забезпечення апаратного засобу з боку розробників;
  • закінчення терміну дії експертного висновку на КЗЗ КТЗ (за його наявності);
  • необхідність зміни налаштувань КЗЗ КТЗ;
  • інші випадки, коли експлуатація КЗЗ КТЗ стає неможливою.

У разі виникнення наведених вище підстав для модернізації КСЗІ АС ДЗК адміністратор АС ДЗК готовий розглянути надані виробниками засобів КЗІ ґрунтовні пропозиції щодо використання у складі КСЗІ АС ДЗК конкретного засобу КЗІ (відповідність запропонованих засобів КЗІ організаційно-експлуатаційній документації на КСЗІ АС ДЗК та розрахунок витрат на їх впровадження).

Одночасно зазначаємо, що виробники засобів КЗІ за бажанням можуть у будь-який час запропонувати до використання у складі КСЗІ АС ДЗК засіб КЗІ, передбачений Переліком засобів криптографічного захисту інформації, які мають експертний висновок за результатами державної експертизи у галузі КЗІ, за умови забезпечення ними проведення робіт з модернізації КСЗІ АС ДЗК відповідно до вимог нормативного документу системи ТЗІ НД ТЗІ 3.7-003-05 “Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі”, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 08.11.2005 № 125, а також проведення державної експертизи КСЗІ АС ДЗК.

Фінансові витрати для проведення зазначених заходів покладаються на розробників засобів КЗІ. Умови проведення цих заходів попередньо узгоджуються з власником АС ДЗК, адміністратором АС ДЗК, ліцензіатом у галузі ТЗІ – виконавцем робіт та обумовлюються договірними відносинами.

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77 Ngetechno