a leader in replica rolex for sale making since 1868. best replica omega watches is the ideal example of magnificence and type. preparation tabulation is in fact rolex https://www.replicapam.ru undertaking requisites. rolex noob watch factory presents the astounding excellence of the trademark crystallization. online shopping for nba jersey wholesalers. best new swiss christianlouboutin.to online. stern making desires can be rather long not to mention responsible exact www.darkweb.to insurance. miumiu.to is well known the accuracy of the time.

Вакансії

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Дирекція Центру ДЗК приймає документи для розгляду на зайняття вакантних посад на ел. пошту kanc@dzk.gov.ua

Копії документів, необхідних для визначення питання про прийняття на роботу:

 1. Заява;
 2. паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
 3. документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного коду;
 4. документ про освіту;
 5. військово-облікові документи;
 6. документи про надання пільг.
Перелік відкритих вакансій  
Економіст

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст)
 • стаж роботи за професією економіста не менше 2 років
 • знання нормативно-правові акти з планування та обліку
 • порядок розроблення перспективних і річних планів
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку , звітності і контролю
 • знання планової документації
 • методи економічного аналізу якісних і кількісних показників

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Провідний інженер – програміст

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Знання PHP 5.3+, JavaScript (jQuery, Bootstrap)
 • Шаблонізатори: Twig
 • Framework Symfony 2.6+
 • Система контролю версій Git
 • Досвід роботи із СУБД Oracle, PostgreSQL
 • Знання XSLt буде перевагою
 • Знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної документації
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень

Обов’язки:

 • Розробка програмного забезпечення
 • Супровід існуючого програмного забезпечення

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Провідний інженер – технічний письменник (technical writer)

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Розуміння життєвого циклу програмного забезпечення
 • Навики користування MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoint
 • Вміння чітко, лаконічно та послідовно викладати інформацію (усно та письмово)
 • Знання державних та міжнародних стандартів в області складання технічної документації буде перевагою

Обов’язки:

 • Створення принципових схем
 • Складання технічної документації (технічні специфікації, технічні завдання, інструкції користувача, звіти)

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Провідний інженер – тестувальник ПЗ (test engineer)

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Розуміння життєвого циклу програмного забезпечення
 • Уміння мислити логічно, уважність до деталей, уміння швидко переключатися між задачами
 • Навики тестування програмного забезпечення, складання звітів (bug report)
 • Навики користування MS Word, MS Excel, Redmine (або ін.)

Обов’язки:

 • Перевірка коректного виконання основних функцій програмного забезпечення
 • Тестування інтерфейсів

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Інженер-геодезист

Вимоги:

 • вища освіта за спеціальністю геодезія, картографія, землеустрій, кадастр, географічні системи та технології чи іншого відповідного фаху
 • наявність 1 (одного) і більше років попереднього досвіду роботи на посадах у сфері землевпорядкування та кадастру
 • не менше ніж 1-річний практичний досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних / землевпорядних робіт
 • навички роботи з комп’ютером (Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project), обов’язкове знання програми ArcGIS та Digitals

Обов’язки:

 • досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт для створення географічних інформаційних систем із застосуванням геоінформаційних технологій
 • досвід розроблення та впровадження технологій обробки результатів робіт із землеустрою та кадастрових даних для їх використання в інформаційних системах
 • навички із формування та аналізу файлів обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Інженер

Вимоги:

 • Середня спеціальна та/або вища освіта
 • Досвід роботи від 1 року
 • Знання у сфері сучасних інформаційних систем
 • Знання PHP, JavaScript, HTML, CSS
 • Досвід роботи з базами даних (MySQL)
 • Знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної документації
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень

Обов’язки:

 • Створення веб-орієнтованого програмного забезпечення

Перевагою буде:

 • Досвід командної роботи
 • Вміння працювати з системами контролю версіями git/svn
 • Досвід реальних проектів, створення на Framework Symfony 2 або Zend Framework
 • Досвід роботи з високонавантаженими додатками

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Бухгалтер

Вимоги:

 • Спеціальна вища освіта (рівень: бакалавр/спеціаліст)
 • Досвід роботи від 3 років (по обробці документів з основними засобами)
 • Знання 1С 7 та 1С 8
 • Готовність до самонавчання та самостійного пошуку рішень

Обов’язки:

 • Облік операцій з основними засобами і нематеріальними активами (придбання, списання, інвентаризація)
 • Формування консолідованої звітності щодо необоротних активів
 • Підготовка статистичної звітності

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Підсобний робітник

Вимоги:

 • Без вимог досвіду роботи
 • Готовність до самостійного пошуку рішень.

Обов’язки:

 • Виконання підсобних робіт

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Інженер-землевпорядник

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи в проведенні нормативно-грошової оцінки населених пунктів
 • Досвід роботи в проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок
 • Знання діючого земельного законодавства

Обов’язки:

 • Виготовлення документації з нормативно-грошової оцінки населених пунктів
 • Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 • Виготовлення технічної документації та проектів землеустрою

Телефон: За більш детальною інформацією звертайтесь (044) 454 14 45; (044) 454-02-96

Геодезист

Вимоги:

  • Освіта середня спеціальна та/або вища освіта
  • Знання діючого законодавства в сфері землеустрою та кадастру
  • Наявність сертифіката інженера-геодезиста обов’язкова

Телефон: За більш детальною інформацією звертайтесь (044) 454 14 45

Директор Закарпатської регіональної філії Центру ДЗК

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше двох років
 • Директор призначається на посаду та звільняється з неї наказом Центру ДЗК за погодженням із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Директор Філії Центру ДЗК підпорядковується генеральному директору Центру ДЗК, є посадовою особою

Обов’язки:

Керівництво діяльністю Філії Центру ДЗК, організація роботи філії для отримання прибутку шляхом:

 • виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, робіт із землеустрою, проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок)
 • проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні землеустрою
 • розроблення містобудівної та проектної документації
 • надання інформаційних послуг
 • операцій з нерухомим майном, оренда, прокат і лізинг
 • розробки технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау»
 • оцінки майна та майнових прав
 • виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням доступу до Державного земельного кадастру
 • здійснення заходів із адміністрування Державного земельного кадастру

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

Директор Чернівецької регіональної філії Центру ДЗК

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше двох років
 • Директор призначається на посаду та звільняється з неї наказом Центру ДЗК за погодженням із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Директор Філії Центру ДЗК підпорядковується генеральному директору Центру ДЗК, є посадовою особою

Обов’язки:

Керівництво діяльністю Філії Центру ДЗК, організація роботи філії для отримання прибутку шляхом:

 • виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, робіт із землеустрою, проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок)
 • проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні землеустрою
 • розроблення містобудівної та проектної документації
 • надання інформаційних послуг
 • операцій з нерухомим майном, оренда, прокат і лізинг
 • розробки технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау»
 • оцінки майна та майнових прав
 • виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням доступу до Державного земельного кадастру
 • здійснення заходів із адміністрування Державного земельного кадастру

Телефон: Відділ по роботі з персоналом (044) 454-02-96; 454-01-88

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77 Ngetechno